Cookies

Tu trzeba zaakceptować ciasteczka

Sprawdź
Sprawdź
linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Polityka ładu korporacyjnego - Spółdzielcza Grupa Bankowa

Polityka ładu korporacyjnego

Polityka Ładu Korporacyjnego 2019

Informacja z zakresu profilu ryzyka poziomu kapitału

Ocena ZP funkcjonowania Zasad Ładu Korporacyjnego w 2019

Opis systemu kontroli wewnętrznej BS Góra Zgodnie z Rekomendacją H

Oświadczenie Zarządu BS Góra o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego

Zasady polityki informacyjnej BS Góra